Stacje Gazowe - Rozwiązania Katalogowe | Stacje Gazowe - Rozwiązania Specjalne | Filtry Gazu | Monobloki Izolacyjne

JEDNOCIĄGOWE STACJE REDUKCYJNO-POMIAROWE GAZU Z GAZOMIERZAMI ROTOROWYMI PRACUJĄCYMI PO STRONIE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA I ELEKTRONICZNYM KOREKTOREM PRZEPŁYWU
STACJE Z GAZOMIERZEM G25 LUB G40 I REDUKTOREM TYP 233 (ACTARIS) Q = 50-250 [Nm3/h]
TOM X - TABLICA OBJAŚNIEŃ
SYMBOL OBJAŚNIENIE
PR

TYP URZĄDZENIA

/O

OBEJŚCIE FILTRA DLA REDUKTORA DODATKOWEGO

200

NOMINALNY WYDATEK STACJI [Nm3/h]

/1/

ODMIANA KONSTRUKCYJNA

ROT

GAZOMIERZ ROTOROWY

B

POMIAR PO STRONIE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

1

DODATKOWE ODEJŚCIE Z REDUKTOREM

G4

DODATKOWE ODEJŚCIE +REDUKTOR+GAZOMIERZ G4

G6

DODATKOWE ODEJŚCIE +REDUKTOR+GAZOMIERZ G6

GX

ZAWÓR Z GŁOWICĄ ZAMYKAJĄCĄ MAG-3

INFORMACJA O OBUDOWACH I KONSTRUKCJI CZĘŚCI PRZEPŁYWOWEJ


OBUDOWY METALOWE POSIADAJĄ RAMĘ NOŚNĄ Z RUR PROSTOKĄTNYCH ORAZ WSPORNIKI DO MOCOWANIA PODZESPOŁÓW. BLACHY
OSŁONOWE NITOWANE (WYMIENNE), MALOWANE LAKIEREM PROSZKOWYM (KOLOR Z KATALOGU RAL). KONSTRUKCJA OBUDOWY UMOŻLIWIA WYMIANĘ ZAMONTOWANEGO GAZOMIERZ NA GAZOMIERZ DOSTĘPNY NA RYNKU. MOŻLIWA JEST RÓWNIEŻ WYMIANA WSZYSTKICH ZAWORÓW I REDUKTORÓW. OBUDOWY METALOWE POSIADAJĄ DRZWI Z BLOKADĄ ZAMKNIĘCIA ORAZ MOŻLIWE NAJMNIEJSZE WYMIARY GABARYTOWE. DODATKOWO STACJA MOŻE BYĆ WYPOSAŻONA
W STOJAK FABRYCZNY (ZAMIAST FUNDAMENTU).

EM-GAZ S.C. | ul. Promienista 4 | 02-428 Warszawa | telefon: (22) 863-74-78; (22) 863-80-59 | mail: biuro@emgaz.pl