Stacje Gazowe - Rozwiązania Katalogowe | Stacje Gazowe - Rozwiązania Specjalne | Filtry Gazu | Monobloki Izolacyjne

DWUCIĄGOWE STACJE REDUKCYJNO-POMIAROWE GAZU Z GAZOMIERZAMI ROTOROWYMI PRACUJĄCYMI PO STRONIE ŚREDNIEGO
CIŚNIENIA I ELEKTRONICZNYM KOREKTOREM PRZEPŁYWU. SCHEMAT POMIAROWY "U1"
STACJE Z GAZOMIERZEM G25 LUB G40 I REDUKTORAMI REGAL-2 LUB CSB-404 Qmax = 150 [Nm3/h]
STACJE Z GAZOMIERZEM G40 LUB G65 I REDUKTORAMI TYP 233 (ACTARIS) LUB CSB-404 Qmax = 250 [Nm3/h]
STACJE Z GAZOMIERZEM G65 LUB G100/DN50 I REDUKTORAMI REGAL-3 Qmax = 400 [Nm3/h]
STACJE Z GAZOMIERZEM G100 LUB G160/DN80 I REDUKTORAMI REGAL-3 Qmax = 600 [Nm3/h]
TOM XIII - TABLICA OBJAŚNIEŃ
SYMBOL OBJAŚNIENIE
SR

TYP URZĄDZENIA

300

MAX. WYDATEK STACJI [Nm3/h]

/1/

ODMIANA KONSTRUKCYJNA

ROT

GAZOMIERZ ROTOROWY

B

POMIAR PO STRONIE ŚREDNIEGO CIŚNIENIA

1

DODATKOWE ODEJŚCIE Z REDUKTOREM

G4

DODATKOWE ODEJŚCIE +REDUKTOR+GAZOMIERZ G4

G6

DODATKOWE ODEJŚCIE +REDUKTOR+GAZOMIERZ G6

GX

ZAWÓR Z GŁOWICĄ ZAMYKAJĄCĄ MAG-3


UWAGA:
W KATALOGU ZAMIESZCZONO TYLKO WERSJE PODSTAWOWE. W SPRAWIE STACJI GDZIE ZAMONTOWANY JEST ZAWÓR Z GŁOWICĄ MAG-3, DODATKOWE ODEJŚCIE LUB DODATKOWE ODEJŚCIE Z GAZOMIERZEM: G10, G6, G4, G2.5, G1.6 PROSZĘ KONTAKTOWAĆ SIĘ Z BIUREM FIRMY

INFORMACJA O OBUDOWACH I KONSTRUKCJI CZĘŚCI PRZEPŁYWOWEJ


OBUDOWY MATALOWE POSIADAJĄ RAMĘ NOŚNĄ Z RUR PROSTOKĄTNYCH ORAZ WSPORNIKI DO MOCOWANIA PODZESPOŁÓW. BLACHY OSŁONOWE NITOWANE (WYMIENNE), MALOWANE LAKIEREM PROSZKOWYM (KOLOR Z KATALOGU RAL).KONSTRUKCJA OBUDOWY UMOŻLIWIA WYMIANĘ ZAMONTOWANEGO GAZOMIERZA NA GAZOMIERZ DOSTĘPNY NA RYNKU. MOŻLIWA JEST RÓWNIEŻ WYMIANA ZAWORÓW I REDUKTORÓW. OBUDOWY METALOWE POSIADAJĄ DRZWI
Z BLOKADĄ ZAMKNIĘCIA ORAZ MOŻLIWIE NAJMNIEJSZE WYMIARY GABARYTOWE. DODATKOWO STACJA MOŻE BYĆ WYPOSAŻONA W STOJAK FABRYCZNY (ZAMIAST FUNDAMENTU).

EM-GAZ S.C. | ul. Promienista 4 | 02-428 Warszawa | telefon: (22) 863-74-78; (22) 863-80-59 | mail: biuro@emgaz.pl