Stacje Gazowe - Rozwiązania Katalogowe | Stacje Gazowe - Rozwiązania Specjalne | Filtry Gazu | Monobloki Izolacyjne

FILTRY GAZU

Filtry gazu produkcji firmy "EM-GAZ" posiadają mocną, stalową, spawaną konstrukcję. Staranne dopracowanie przepływowe i odpowiednio
dobrane wkłady filtrów gwarantują małe straty ciśnienia, niewielkie prędkości przepłwu oraz niski poziom generowanego hałasu. Mocna
stalowa konstrukcja umożliwia stosowanie filtrów jako nośnych elementów części przepływowej stacji oraz umożliwia prawie dowolne modyfikacje
rur wejściowych i wyjściowych. W filtrach zastosowano wkłady produkcji PZL "SĘDZISZÓW". Stosowane wkłady charakteryzują się
powszechną dostępnością i niską ceną co ułatwia eksploatację stacji. W trakcie prawie dwudziestoletniej eksploatacji wkłady sprawdziły się
bez zarzutu.

W filtrach można wykonać obejście DN15 dla odbiorów dodatkowych. Umożliwia to wymianę wkładu filtra bez przerywania pracy tych
odbiorów (odbiory mieszkaniowe).

Tom F01 - DN 15
Tom F02 - DN 25
Tom F03 - DN 32
Tom F04 - DN 40

Tom F05 - DN 50
Tom F06 - DN 65
Tom F07 - DN 80
Tom F08 - DN 100
Tom F09 - DN 125
Tom F10 - DN 150
Strona wyświetlona po raz 220075.

EM-GAZ S.C. | ul. Promienista 4 | 02-428 Warszawa | telefon: (22) 863-74-78; (22) 863-80-59 | mail: biuro@emgaz.pl