Punkty Gazu Ziemnego

Punkt gazowy – zespół gazowy na przyłączu, służący do redukcji ciśnienia, pomiaru ilości gazu ziemnego o strumieniu przepływającego gazu do 60 m3/h włącznie i o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) na wejściu do 0,5 MPa włącznie.


Punkty Redukcyjne

Punkty Pomiarowe

Punkty Redukcyjno-Pomiarowe