Punkty Redukcyjno-Pomiarowe

Punkt gazowy – zespół gazowy na przyłączu, służący do redukcji ciśnienia, pomiaru ilości gazu ziemnego o strumieniu przepływającego gazu do 60 m3/h włącznie i o maksymalnym ciśnieniu roboczym (MOP) na wejściu do 0,5 MPa włącznie.


Punkty redukcyjno-pomiarowe z gazomierzami miechowymi G4 G6

Punkty redukcyjno-pomiarowe z gazomierzami miechowymi G10

Punkty redukcyjno-pomiarowe z gazomierzami miechowymi G16

Punkty redukcyjno-pomiarowe z gazomierzami miechowymi G25

Punkty redukcyjno-pomiarowe z gazomierzami miechowymi G40

Punkty redukcyjno-pomiarowe z gazomierzami rotorowymi