Stacje Redukcyjne

Stacja gazowa – zespół urządzeń lub obiekt budowlany wchodzący w skład sieci gazowej, spełniający co najmniej jedną z funkcji: redukcji, uzdatnienia, pomiarów lub rozdziału gazu ziemnego, z wyłączeniem zespołu gazowego na przyłączu.


Stacje Redukcyjne Jednociągowe

Stacje Redukcyjne Dwuciągowe